Sol og Måne – et speilbilde av oss selv

Solsystemet

Astrologi og astronomi skilte lag allerede i begynnelsen av opplysningstiden da vitenskapenes suksess skjøt fart. Ingen ekteskapsrådgivere kom inn i bildet, de gled bare fra hverandre. Det var særlig innføringen av det heliosentriske verdensbildet med Solen i sentrum for solsystemet som ble den endelige spikeren i kisten for dette langvarige ekteskapet. Før bruddet var astronomi og astrologi to sider av samme sak og kunne ikke leve uten hverandre. Da så man på verden som besjelet og med en dypere mening.

Tekst: Christian Paaske

 

Astrologiskolen leksjon 2 av 12: Sol og måne

Etter skilsmissen mellom astrologi og astronomi oppstod det en arbeidsdeling hvor astronomien skulle beskrive solsystemet og stjernehimmelen i sin fysiske form, mens astrologien skulle ta seg av meningen. Etterhvert fant astronomene ut at det er ingen mening i verden.

De første vitenskapsmennene i denne tiden, som Kepler og Galileo, hadde faktisk ikke et slikt syn, men de våget ikke å si det av frykt for kirken. Etter hvert ble det glemt, og solsystemet, stjernehimmelen og resten av universet oppfattes nå av astronomer og folk flest bare som en masse materie og gasser av planeter, stjerner og galakser. De eneste som har intelligens, er mennesket. Ensomt sitter vi på denne blå planeten og skuer ut i et dødt univers, og hvor liv andre steder virker som en fremmed tanke.

Her kan du lese første del av astrologiskolen: Horoskopets indre dynamikk

 

Ingen flue på veggen

Med vitenskapens framskritt har vi fått et mer behagelig liv og større teknologisk selvsikkerhet overfor naturkreftene, men vi har også mistet noe på veien. I vår teknologiske beruselse har vi fjernet oss fra naturen og mistet vår åndelige forbindelse til universets dypere mening. Dette er kanskje astrologiens største bidrag, å gjenopprette vår forbindelse til kosmos, hvor vi er en del av universet og faktisk er universet.

Vitenskapen er dualistisk ved at verden oppfattes som noe som er der ute med mennesket som en slags observerende flue på veggen. Astrologi prøver å være ikke-dualistisk, hvor solsystemet og kosmos er et speilbilde av oss selv og vi dypest sett er universet. Det kan høres voldsomt ut, men tenk på at hvert enkelt menneske er som en bølge på havet, og at hver enkelt bølge med rette kan si at den er havet, om den skulle bli spurt. Det finnes en virkelighet, og vi er denne virkeligheten. Vi står ikke utenfor og ser på virkeligheten slik vitenskapen har fått seg til å tro.

 

Astrologi er et språk

Astrologi er derfor ikke en vitenskap, men et språk til å forstå himmelrommet og tilværelsens dypere mening. Astrologi ser på livet som et grunnleggende mysterium. Selv om vitenskapen i sin selvsikkerhet ser på verden som et slags normalt fenomen hvor alt har sin naturlige forklaring og alt startet med et stort smell, gjenstår det fortsatt å svare på hvor materialene til denne eksplosjonen kom fra, og hva som var før det, og før det igjen...

Vi må ikke miste undringen, eller som filosofen Jostein Gaarder sa det: «At vi overhodet finnes, da er grensene for det sannsynlige for lengst overskredet

Astrologi holder fortsatt på den geosentriske modellen. Ikke fordi astrologer tror at jorden er sentrum i solsystemet, men fordi astrologien ser på stjernehimmelen slik den ser ut fra jorden. Horoskopet er derfor et kart hvor jorden er sentrum, og resten av planetene beveger seg omkring jorden. I gamle dager skilte man ikke mellom verken stjerner, planeter eller måner, de ble alle sammen kalt himmelvandrere. I dagens astrologi kalles de planeter, selv om en er fullt klar over at verken Solen eller Månen er planeter i astronomisk forstand.

Astronomi og astrologi snakker ikke lenger samme språk og har derfor vanskelig for å forstå hverandre. Det er to forskjellige virkelighetsoppfatninger. Den vitenskapelige og materialistiske, i motsetning til den mystiske og åndelige. Astrologer har respekt for astronomer, men respekten er sjelden gjensidig. Slik går det jo noen ganger i skilsmisser.

 

Astrologi er levende krefter

Astrologi er mer enn et teoretisk og abstrakt studium. Dette kan høres merkelig ut slik vi er vant til å tenke vitenskapelig og fornuftig, men det er et viktig perspektiv å ha om astrologien at du nå entrer en annen verden. Du går inn i et magisk univers basert på andre spilleregler, en annen virkelighetsoppfatning, eller paradigme, om du vil. Her er universet et levende vesen, intelligent og besjelet akkurat som oss.

Astrologi starter en dialog og interaksjon med levende krefter ved å snakke universets språk, som er intuitivt og formidlet gjennom symboler og bilder. Slik språk flest er en sosial overenskomst, og det er mange ulike språk, slik er det også her.

Astrologi er ikke det eneste språket til å kommunisere med universets intelligens. Tarotkort, runer, I-ching eller å spå i kaffegrut er andre farbare veier. Fordelen med astrologi er at det har et stort ordforråd, og i magiske vitenskaper til alle tider har det spilt en helt sentral rolle i sin dybde og sitt omfang.

Alle kulturer har ulike astrologiske systemer som alle fungerer på sine egne premisser. Vi bruker her vestlig astrologi, som er det mest dominerende astrologiske systemet i den vestlige verden i dag.

 

Astrologi vil forandre deg

Når du begynner å reflektere over planeter og stjernetegn, kommer du i kontakt med urkreftene i universet. Dybdepsykologen C.G. Jung kalte dem arketyper og beskrev dem som energiformer lagret i den kollektive underbevisstheten. Når du inviterer disse kreftene inn i ditt liv, vil de forandre deg. De vil åpne opp dører i din bevissthet, de vil fylle deg med energi og gradvis forbinde deg med kosmos og gjenopprette forbindelsen som gikk tapt da materialismen tok over og kuttet forbindelsen til vår åndelige herkomst og opprinnelse.

I antikkens dager ble planetene oppfattet som guder og dannet grunnlaget for gresk mytologi. Mange astrologer mener at dette fortsatt er et fruktbart perspektiv. Hvis vi har den form for ydmykhet og respekt når vi nærmer oss planetene for å finne ut av hvem de er, vil vi kunne oppleve at de svarer tilbake. De vil snakke til oss i drømme, de vil lade oss med energi, og de vil gjøre oss til helere mennesker. Om vi tar på oss astronomiske briller og henter fram stjernekikkerten for å studere planetene som døde objekter, vil vi kunne tilegne oss en masse interessante og fascinerende faktakunnskaper, men det vil ikke transformere våre liv.

 

En psykologisk modell

Planetene befinner seg riktignok ute i verdensrommet, men de er samtidig inne i oss selv. «Som der oppe, så her nede» er et gammelt astrologisk aksiom, som betyr at planetene og stjernehimmelen speiler livet på jorden og det som skjer i vårt eget indre.

Sannsynligvis er universet holografisk. Det betyr at helheten er reflektert i hver minste del. Slik DNA-molekylet i hver eneste celle i kroppen inneholder informasjon om hele kroppen, kan vi anta at hvert eneste menneske inneholder informasjon om hele solsystemet, hvert eneste solsystem inneholder informasjon om hele galaksen, og hver eneste galakse inneholder informasjon om hele universet.

Vårt solsystem er organisert ut fra 7-tallsprinsippet. Det gjenspeiler seg i 7 planeter, 7 farger i regnbuen, 7 toner i skalaen og 7 chakraer eller sentre for kosmisk energi i menneskekroppen. Chakraene representerer bevissthetstilstander, og hvert chakra er knyttet til én planet. Studiet av planetene er derfor ikke en reise ut i verdensrommet, men en reise inn oss selv. Den symbolske betydningen av planetene er en psykologisk modell til å forstå oss selv.

Da skulle grunnlaget være lagt for å ha den rette tilnærmingen til å lære om planetene ut fra et astrologisk perspektiv og forstå deres mening og hvordan de speiler psykologiske krefter i oss selv. Vi begynner med de to viktigste planetene – Solen og Månen.

 

Solen – din selvbevissthet

Solen er den drivende kraften i solsystemet. Den opplyser, gir energi og er den sentrale kraften alt liv dreier seg rundt. I oss selv symboliserer Solen vår jeg-bevissthet. Det vil si din tilstedeværelse, det at du opplever at du er våken og bevisst.

Dette er det stedet i deg selv hvor du er klar over at du opplever. Når du leser dette, er du samtidig klar over at du leser. Når du hører en lyd, er du klar over at du hører lyden. Når du tenker en tanke, kan du observere tanken. Du er ikke lyden du hørte, men den som opplever lyden. Mange gjør ikke den samme distinksjonen når det kommer til tankene, og tror at de er tankene sine. Det er feil. Du er ikke tankene dine, du er den som opplever dem. Det gjelder også følelser.

 

Å bli opplyst

Eckhart Tolle, som nå er en berømt foredragsholder, gjorde i sin tid en dramatisk oppdagelse av akkurat dette. Den gangen var han svært deprimert. En dag da han konstaterte overfor seg selv at depresjonen var verre enn noensinne, fikk det ham til å stille et sentralt spørsmål. Var den delen av ham som opplevde at han var deprimert, også deprimert? Det var som han opplevde at han var to personer: en som var deprimert, og en som opplevde at han var deprimert. Han kunne jo ikke være to personer, så han følte han måtte velge en av dem. Da han valgte den som opplevde depresjonen, forsvant depresjonen som skyer som dekket for solen. Han opplevde en grenseløs lykketilstand og en indre opplyst tilstand som har holdt seg siden. Han oppdaget sin sanne natur, han oppdaget Solen i seg selv. Han ble opplyst.

En person som lever i overensstemmelse med sitt indre jeg, symbolisert med Solen, blir ikke lurt av flyktige sanseinntrykk eller forbipasserende tanker og følelser.

Alan Oken

 

Egoet – en sky på himmelen

De fleste mennesker opplever det utrolig nok ubehagelig å oppleve seg selv. Derfor er mange redde for å være alene. Derfor fylles tiden utenom en kjedelig jobb med en endeløs strøm av opplevelser, ofte meningsløst sosialt samvær, hvor en snakker om enda mer meningsløse ting, og for ikke å glemme TV – hvor meningsløsheten når stadig nye høyder.

De fleste er dermed ikke i kontakt med Solen i seg selv, men identifiserer seg istedenfor med egoet. Et barn på et tidlig stadium i utviklingen opplever ingen forskjell på sin egen tommelfinger og dynen, for eksempel. Men etter en stund skjer det en mental konstruksjon i sinnet hvor barnet klarer å skille mellom seg selv og omverdenen. Og når barnet blir seg bevisst at det er min tommelfinger, er egoet skapt. Egoet er den kraften i sinnet som tar eiendomsrett til opplevelsene. Det er den kraften som får oss til å sette et mentalt gjerde omkring alt mulig og si min leke, min bil, min mann, mitt hus, mitt land, min personlighet, mitt liv, og så videre. Egoet er svært forførende, og de fleste lar det være den drivende kraften i livet istedenfor den opplevende bevisstheten.

Det er et feil syn, og det fører til en uendelig strøm av lidelse. Ensomhet, selvforakt og depresjon kommer alt sammen av at vi tror vi er egoet, og at det er den herren vi må tjene og gjøre tilfreds. Jo større ego, jo mer tiltar ensomheten og de øvrige av sinnets demoner, som er grunnen til at spesielt berømte mennesker ofte drukner sin ensomhet i rusmidler og ofte tar seg selv av dage fordi egofengselet i det lange løp oppleves uutholdelig.

 

Et paradoks

Det er lite som kan sies om Solen. Like lite som det kan sies om selvbevisstheten. Fordi selvbevisstheten ikke kan beskrives, den bare er. Uansett hva en prøver å beskrive seg selv med, kan en kun svare med det som du ikke er. Selvbevisstheten er som hullet i en smultring, det kan kun beskrives med det som det ikke er. Du kan si at hullet er hvitt, men det er bakgrunnen som er hvit. Vel, den er omgitt av deig, men deigen er smultringen og ikke hullet. Bare prøv å svare på spørsmålet «hvem er jeg?». Alt du svarer, er ikke deg. Du bare er.

Vi står her ved et av tilværelsens dype paradokser: Den opplevende bevissthet eksisterer ikke i tid og rom, har ingen lokalitet og har ingen fysisk form, men samtidig finnes den i en fysisk verden i tid og rom. Dette er paradokset ved å være menneske. Vi lever med denne bevisstheten og det er selve kjernen i oss, og det er den som gir liv til alt. Det er gud i oss. Stoff til ettertanke...

 

Våre første lærere

Solen tilsvarer kongen i sjakk. Det er den brikken med minst bevegelighet. Det er den brikken hele spillet dreier seg om. Når kongen er slått, er spillet over. Slik er Solen i horoskopet kraften som gir liv til alle de andre planetene. Solens kraft er lik for alle, slik Solen skinner like mye på alle. Solen blir imidlertid filtrert gjennom stjernetegn og samspillet med planetene, slik hvitt lys brytes til farger gjennom et prisme.

Det tar en stund i vår psykologiske utvikling før vi våkner til vår selvbevissthet, til vi individualiserer oss, skaper en personlighet og blir bevisst hvem vi er, eller snarere hvem vi tror eller innbiller oss at vi er. Til dette trenger vi lærere, og våre første lærere er mor og far. Vi kommer inn i denne verden som «nobody» eller ingenting, og deres fremste oppgave er å få oss til å bli «somebody» eller til noen. De innrullerer oss fra et tidlig tidspunkt i treningen til å bli en person, få en identitet, en personlighet og skape oss et liv.

Lenge var det en skarp arbeidsdeling mellom foreldrene i denne oppgaven, men med endring i kjønnsrollemønster og familieforhold skjer det også endringer her. Fars oppgave er å vise vei til selvtillit, egenverd, identitet og å vite hvem du er. Derfor symboliserer Solen også far. Morens oppgave symbolisert med Månen er å skape emosjonell trygghet og innvie oss i følelsenes, intuisjonens, drømmenes og underbevissthetens verden.

Ut over dette symboliserer Solen alt som er sentralt. På scenen, i litteratur, fortellinger og film er det den som spiller hovedrollen. Andre som spiller en hovedrolle, er følgende:

  • Blant metaller er det gull.
  • I skjelettet er det ryggsøylen.
  • På jobben er det sjefen.
  • I politikken er det statsministeren eller presidenten.
  • I kongeriket er det kongen.
  • I dyreriket er det løven.
  • I Bibelen er det Jesus.
  • I religionene er det Gud.

 

Månen

Med Månen oppstår det polaritet i verden. Dynamikken mellom Sol og Måne er som yin og yang, som spenningen mellom det maskuline og feminine, mellom ånd og materie og kreftene som alt liv oppstår av. Solen i sin reneste form er ren bevissthet eller Gud. Månen er i den motsatte enden, og er alt det som denne bevisstheten manifesterer i den fysiske verden. Månen representer alt ubevisst, naturen og alt liv uten selvbevissthet. Solen og Månen er følgelig de to viktigste planetene i horoskopet.

I vårt eget liv er det kun en liten del som tilhører vår bevisste kontroll. Det meste skjer ubevisst. Hjertet banker uten at vi trenger å tenke på det, maten blir fordøyd helt av seg selv, vi vokser og håret gror, forhåpentligvis, jamt og trutt. En ufattelig mengde prosesser foregår i kroppen på et ubevisst plan. Denne delen av vår bevissthet, den delen av isfjellet under vannoverflaten – også kalt underbevisstheten – er symbolisert ved Månen, og gir seg først og fremst til kjenne gjennom våre behov. Det som skal til for å få oss til å føle oss trygge og komfortable og som vi er vant til, er representert ved Månen.

Månen er den planeten som er tettest på jorden. Det er en symbolikk i dette ved at den første personen barnet kommer i kontakt med, er mor. Månen er knyttet til dette emosjonelle båndet og følgelig alle behovene og følelsene det vekker i oss.

 

Månen er maya eller illusjon

Månen går ikke i bane rundt Solen, men om jorden. Månen vekker oss ikke til vår selvbevissthet, men den forsterker illusjonen om egoet, personligheten og vårt overfladiske jeg og den rollen vi spiller i verden. Månen speiler behovene våre og vår mer primitive og egoistiske natur. Månen er illusjonens slør, slik verden symbolsk ser ut under måneskinn, en foranderlig og omskiftelig drømmeverden.

Månen bruker bare 29,5 dager på en runde rundt jorden. I løpet av denne tiden passerer den gjennom alle stjernetegnene og går gjennom flere stadier mellom nymåne til fullmåne og tilbake til nymåne igjen. Symbolikken i dette er verdens foranderlige og omskiftelige natur – vi lever i en verden hvor alt er i forandring. Ingenting er konstant utenom dette.

I spenningen mellom Solen og Månen ser vi også symbolikken mellom dag og natt, mellom lys og mørke, mellom det maskuline og feminine. For å forstå Solen må vi også forstå Månen, det er to sider av vår natur. Vi er ikke hele mennesker uten å kunne integrere fornuft og følelser, våre maskuline og feminine sider og forbinde hodet med hjertet.

 

Spørsmål

1) Hva er forskjellen på det heliosentriske og geosentriske verdenbildet?

2) Hva er forskjellen på astronomi og astrologi, og når skilte de lag og hvorfor?

3) Hva er forskjellen på et dualistisk og ikke-dualistisk syn på verden?

4) Er astrologi en vitenskap?

5) Hva betyr det at vestlig astrologi geosentrisk?

6) Hva er arketyper, og hvem introduserte dem?

7) Er planetene guder – hva tror du?

8) Hva menes med «som der oppe, så her nede»?

9) Hva vil det si at noe er holografisk?

10) Hva symboliserer Solen?

11) Hva er egoet?

12) Hvilket metall er knyttet til Solen?

13) Hva symboliserer Månen?

14) Hvor lang tid bruker Månen på en syklus fra nymåne til nymåne?

15) Hva er forholdet mellom Solen og Månen?

 

 

Mediums astrologiskole 

Mediums astrologiskole er en enkel innføring i astrologiens ABC fordelt på 12 artikler som har vært publisert i Medium. Astrologi er faktisk mye enklere enn sitt rykte. Det er systematisk, fornuftig og enkelt, ifølge astrolog og forfatter av disse artiklene, Christian Paaske. Du trenger ikke kunne alt for å bruke og ha glede av astrologi, men for hver leksjon vil du forstå og kunne bruke stadig mer av dine kunnskaper. I løpet av leksjonene vil du bli i stand til å tolke ditt eget og andres horoskop. Astrologi handler ikke om stjerner og planeter ute i verdensrommet, men er først og fremst en psykologi og dyp visdom om oss selv, samfunnet, tiden og livet i sin helhet.

Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikk
Astrologiskolen del 3: Planetene: Bli kjent med alle sidene av deg selv

Facebook Comments Box

Kort om oss

Velkommen til nettsidene for magasinet Medium. MittMedium.no er stedet hvor du får lese spennende artikler som vedrører spiritualitet, astrologi og helse, og hvor alternativt interesserte kan møtes.

facebook twitter Rss

Her finner du oss!

Kontaktinformasjon

SanaVia AS
Hoffsveien 1A
0275 Oslo, Norway

Tlf.: 46 00 48 00
post@mediumforlag.no

Abonnementsservice: 
medium@aboservice.no
Tlf.: 815 50 045

Annonser: 
Heidi Ring
heidi@mediumforlag.no
Tlf.: 46 00 46 51

Facebook-siden 
Facebook-gruppen