Finn din livsoppgave gjennom stjernetegnene

Stjernetegnene rommer dyp visdom. De er mer enn personlighetstypene vi kjenner fra ukebladene. Stjernetegnene speiler en universell prosess av utvikling på mange plan i naturen, i samfunnet og i menneskets psyke. Dypest sett er Zodiaken et mysterium som livet selv. I hjertet av dette mysteriet finnes stjernetegnene som kompass på din retning og livsoppgave.

Tekst: Christian Paaske

Astrologiskolen del 4 av 12

Velkommen til livets skole!

Vi bades kontinuerlig av kosmisk energi fra universet. Denne energien skaper og opprettholder alt liv på Jorden. Den filtreres gjennom de tolv stjernetegnene slik lys brytes gjennom et prisme. De tolv stjernetegnene er livets essens, de er universets sjel.

Slik regnbuen er en sammenhengende skala hvor fargene går over i hverandre, er de tolv stjernetegnene en tilsvarende flytende overgang. De er en prosess av å oppleve livet fra mange synsvinkler. De er en reise i livsutfoldelse, utvikling, bevisstgjøring og frigjøring. Hvert stjernetegn er et stadium av utvikling på mange nivåer, fra det primitive til det mest avanserte. Det er klassetrinn i livets skole. Ditt stjernetegn forteller deg hvor du er i denne prosessen, og hva du skal lære i dette livet.

 

Hva er Zodiaken?

Ingen kjenner stjernetegnenes opphav. De har vært med oss til alle tider. De finnes i mange kulturer og fortaper seg i en fjern fortid med røtter tilbake til tidligere sivilisasjoner som Atlantis og Lemuria.

Bibelen omtaler syndefloden i tiden da Noa bygde arken sin og verden ble satt under vann. Sannsynligvis fantes det en universell kosmisk forståelse i tidligere sivilisasjoner. De gikk under av årsaker vi ikke kjenner til, men enkelte mennesker overlevde. De brakte med seg kunnskapen om Zodiaken som essensen av kunnskapen om livet.

Bibelen er full av henvisninger til de tolv stjernetegnene. For eksempel Israels tolv stammer, Jakobs tolv sønner og det tydeligste av alt, Jesu tolv disipler. Det er en dypere symbolikk ute og går her, hvor Jesus symboliserer Solen og følgelig er verdens lys, og de tolv disiplene er stjernetegnene som Solen vandrer gjennom i løpet av et år. Korset er også et bilde på Zodiaken, med fire akser av de fire kardinaltegnene, Væren, Krepsen, Vekten og Steinbukken, som hver innleder de fire årstidene.

Zodiaken er en utviklingssyklus slik året går gjennom tolv måneder og fire årstider. Den er inndelt i tolv stadier som representerer energi og bevissthetstilstander på mange plan. Det er mange ulike inndelinger av Zodiaken. Vi skal dele den inn i tre grupper, de primitive, sosiale og universelle stjernetegnene.

 

«Jeg kan med sannhet rose meg av den erfaring at mennesket, når det ikke mer kan bli i mors liv, men lever for seg selv, mottar et preg og en avbildning av alle himmelske konstellasjoner og beholder denne karakter like til sin grav

Johannes Kepler (1571–1630)

 

De primitive tegnene

De fire første tegnene; væren, tyren, tvillingene og krepsen, kalles primitive fordi de er nærmest instinktive i sine reaksjoner og orientering. Det speiler urkrefter i naturen av den første skapelsen og hvordan grunnleggende livskrefter bryter seg fram og uttrykker seg gjennom de fire elementene ild, jord, luft og vann eller gjennom initiativ, bevaring, utveksling og følelser.

VÆREN er det første stjernetegnet. Det begynner alltid ved vårjevndøgn 21. mars og innleder Zodiaken. Dette er livets startskudd helt tilbake til den gang Gud «skrudde på lyset» med de berømte magiske ordene: «Bli lys, og det ble lys.» Dette er den første impulsen av skapelse hvor bevisstheten tar form i materien og etter hvert utvikler seg til livsformer i milliarder på milliarder av varianter fra det minste atom til solsystemer, stjerner og galakser i en uendelig dans av ekspansjon og sammentrekning.

Hver vår kommer et ekko av denne impulsen inn i verden. Vinteren slipper taket, elvene fylles med vann, knoppskuddene spirer og gror, løvet springer ut, kalvene slippes ut på markene, og en fylles med inspirasjon, livsglede og tiltakslyst.

Personer født i denne tiden preges av vårstemningen. Værpersonen er derfor optimistisk, handlekraftig, entusiastisk, dynamisk og initiativrik, og elsker å sette tanker og ideer ut i livet. De har mye til felles med væren i naturen, hvor de ofte inntar en lederposisjon, er for det meste rolige og stabile, men mobiliserer voldsomme krefter og stanger seg fram når det gjelder. Væren har også noen mindre flatterende sider som selvopptatthet, rastløshet, temperament og hissighet, og når de virkelig mister grepet, blir de vaklevorne, feige og klarer ikke å bestemme seg. Værer er kommet for å skape og ville noe, og de får verden og omgivelsene i gang.

Væren er et utadvendt, kardinalt ildtegn styrt av Mars. Dette er tegnets «anatomi», og slik energien fra krigsplaneten blir filtrert gjennom disse tre egenskapene, oppstår Væren.

 

TYREN reflekterer den stabile fasen av våren etter at frøene er blitt sådd og plantet. Da kommer en periode av bevaring. Det skal lukes og tynnes i bedene. Det Væren har skapt, skal nå videreforedles, tas vare på og skapes verdier av. Væren er allerede lei og er i gang med nye prosjekter. Derfor må andre ta over, rydde opp og fastholde oppmerksomheten på det som ble startet. Tyren er derfor utstyrt med egenskaper som konsentrasjon, utholdenhet, stabilitet, trygghet, jordnærhet, verdsettelse av verdier og evnen til å glede seg over naturen og alt som er skjønt og vakkert. Her ligger deres bidrag og oppgave.

Baksiden av medaljen er at Tyren kan bli pedantisk, sta, sjalu, dominerende, grisk og besatt av eiertrang, og klamrer seg til verdier og eiendom for trygghet og sikkerhet. En okse i naturen er rolig og fredelig på det jevne, men terges den lenge nok, blir den olm, rasende og livsfarlig. De menneskelige variantene er litt i samme stil.

Tyren er et innadvendt, fast jordtegn styrt av Venus. Når kjærlighetsplaneten uttrykker seg i denne kvaliteten og dette elementet, kommer den trauste, godslige og nytelsesorienterte Tyren til verden.

 

TVILLINGENE speiler den siste fasen av våren når løvetannen avblomstrer og frøene spres for alle vinder. Biene flyr fra blomst til blomst, og ungdommen føler romantikken i luften og hormonene brusende gjennom blodårene. Det oppstår en naturlig bevegelighet, en utveksling av kjønnsceller, og en tiltrekning og fascinasjon av alt som er forskjellig, nytt og uprøvd.

Tvillingene er følgelig nysgjerrige og elsker å fortelle nyheter og være med der det skjer. I symbolikken av to ser vi dansen mellom motsetninger og hvordan denne dynamikken fører livet videre. På et menneskelig plan er de fruktbare frøene informasjon og kunnskap. Tvillingene er som postbudet – de har mye informasjon, de bringer nyhetene, er formidlere og organisatorer. De er snakkesalige, kommuniserende og sosiale, og elsker å ha liv og mennesker rundt seg. Faren er at de sprer seg for mye. De utmatter seg selv ved å delta i for mye og ved å ta inn for mye informasjon og tro at sosiale nettverk og multitasking er veien til lykke.

Tvillingene er et utadvendt, bevegelig lufttegn styrt av Merkur. Kvikksølv i baken passer for Tvillingene, et metall nettopp oppkalt etter Merkurs flyktige natur.  

 

KREPSEN innleder sommeren. Parringsdansen i alle sine varianter bærer nå frukter, og nytt liv blir født. Det er slutt på de glade og bekymringsløse dagene i Tvillingene med flørting, fester og forelskede kjærestepars vandring i lyse vårmorgener. Når barn kommer til verden, oppstår familien, og et helt nytt sett av spilleregler trer i kraft. Redeinstinktet setter inn i form av hus, bil, hytte, banklån, lange arbeidsdager og et liv styrt av forpliktelser, bleieskifting og ansvar fra morgen til kveld.

I Krepsen oppstår et sterkt omsorgsbehov overfor alt som er svakt, sårbart og hjelpeløst, særlig barn. Familiefølelsen er som sement, og kjærligheten oser ut i form av hjemmekos, lune sofakroker, bløtkaker, vegger dekorert med familiebilder samt så mange familiemedlemmer som mulig benket rundt spisebordet. Morsfølelsen er mer utviklet i dette tegnet enn i noe annet.

Det gir medfølelse, intuitive evner og følsomhet på alle plan. En mor kan føle sine barn uansett hvor de er, og sammen med beskyttelsesbehov og moderlig omsorg sørger de for å gi barnet en myk og kjærlighetsfull velkomst til verden. Følelsene kan imidlertid ta overhånd og føre til humørsvingninger, forsvarsbehov og sterke emosjonelle utbrudd om de føler sin sårbarhet truet. Eller de gjemmer de seg bak krepseskallet, føler seg såret, trekker seg tilbake og lukker seg inne i seg selv.

Krepsen er et innadvendt, kardinalt vanntegn styrt av Månen. Den kardinale kvaliteten i dette tegnet kan komme overraskende på de fleste. Når en krepsemor føler at ungene hennes er truet, setter naturen inn uante krefter, så i familieanliggender er Krepsen sjefen.

 

De sosiale tegnene

LØVEN kommer til verden i den varmeste tiden av sommeren. De fleste tar ferie da med en intuitiv følelse av at dette er en tid for å slappe av, nyte livet og være seg selv. Overskuddet av lys og varme smitter over på humøret og fyller det med livsglede, optimisme og tilfredshet over bare å være til. Lek og moro er ikke langt unna, og barnet i en stiger til overflaten. En sprudlende kreativitet kommer for en dag med alt fra hageselskaper, utflukter, reiser og romantiske eventyr til kunst og skapende arbeid. Denne stemningen er i hjertet av Løvens natur.

De er utstyrt med ekstra vitalitet og livskraft, de brenner for det de engasjerer seg i, og de vet å nyte livet. De er sjenerøse av natur, gode ledere og kan være forbilder med sin selvtillit og evne til å plassere seg i sentrum av begivenhetene.

Løven er personliggjøringen av individet. Til nå har livskreftene vært instinktive og primitive. I Krepsen ble individet født, i Løven vokser det opp og finner sin identitet og selvstendighet. Slik innledes de sosiale tegnene. Løvens selvbevissthet kan resultere i god smak, vakre klær, stil, verdighet og stolthet. Fallhøyden blir desto større når egoet, ambisjonene og selvhøytidelighet mister sansen for proporsjonene. Arroganse, stahet, forfengelighet, hovmod og egoisme kan da bli utfallet. Løver er ledere av flokken og er naturlige konger. Det er frustrerende for Løver ikke å innta denne posisjonen. De vil da ofte forlate flokken, bli omstreifende kattedyr og trekke seg unna livets scene.

Løven er et fast ildtegn styrt av Solen. Nettopp at det er Solens eget tegn, gjør Løver vitale, livgivende og oftest til en fest å være sammen med.

 

JOMFRUEN innleder den siste fasen av sommeren, hvor naturen er moden og det er tid for å høste. Ferien er slutt. Nå begynner arbeidet, eller for mange andre er det tilbake til skolebenken. Det oppstår en ryddeimpuls til å skille klinten fra hveten og sortere det vesentlige fra det uvesentlige.

På det kroppslige plan fører dette til interesse for mat og helse. Ernæring er å ta til seg det nyttige og kvitte seg med det unyttige. På det personlige plan er Jomfruen en reaksjon på Løven, og foretar en renselse av egoet for å jekke det ned til mer normal størrelse. Derfor er Jomfruer ofte beskjedne, og foretrekker å tjene og hjelpe fremfor å framheve seg selv. Det gjør dem kritiske med teft for detaljer, arbeidsomme, pliktoppfyllende, nøyaktige og en velsignelse for enhver arbeidsplass. Mens Løver kan bade i sin egen fortreffelighet, er det en utfordring for Jomfruer å bli fornøyd. De kan bli overdrevent kritiske overfor seg selv og andre. De kan bli rengjøringsfanatikere, pedanter, hypokondere eller frigide i sin forakt og skyldfølelse over å verdsette seg selv.

Jomfruen er et bevegelig jordtegn styrt av Merkur. Det gjør dem tilpasningsdyktige, praktiske, jordnære og intelligente. Jomfruen kalles også for det perfekte mennesket.

 

VEKTEN er halvveis i Zodiaken, våren og sommeren er over, og nå begynner høsten. Det er et vendepunkt i naturen. Syklusen av ekspansjon og vekst når et høydepunkt. Nå starter den reverserte prosessen med sammentrekning og reisen tilbake til utgangspunktet. Dette er livets syklus av fødsel, vekst og død. Det speiler seg i naturens forvandlinger gjennom året, og i alle livsprosesser hvor alt har en begynnelse, et høydepunkt og en avslutning. Det være seg en celle i kroppen, vårt eget liv, et parforhold, et firma, en sivilisasjon, en planet eller et univers.

I Vekten skjer det følgelig en refleksjon. Slik Gud speiler seg i sin egen skapelse for å oppleve seg selv, slik begynner mennesket å søke relasjoner til andre på jakt etter den mer seriøse og dyptgående kjærligheten. Det gir seg utslag i en søken etter harmoni, balanse og hvordan gjøre verden til et vakrere sted.
Vekten er sosialt innstilt og søker relasjoner for å føle seg hel. De vet å verdsette skjønnhet og liker å omgi seg med vakre ting. Dette gjelder også i relasjoner, hvor de ofte skaper harmoni og balanse. Det gjør dem til gode lyttere, omgjengelige, sosiale, fredelige og kompromissvillige. Alle har likevel sin smertegrense, og når Vekter kommer ut av balanse, kan de bli kontrollerende, intolerante og styrende, men mest av alt vinglete, tvilende og ute av stand til å bestemme seg.

Vekten er et utadvendt, kardinalt lufttegn styrt av Venus. Det er tross alt et kardinalt tegn, så selv om Venus gir det lille ekstra og skaper en kjærlighetsfull og varm stemning, kan Vekter også bli bestemte når det trengs, slå i bordet og bestemme hvor skapet skal stå.

 

SKORPIONEN oppstår etter at naturen har vist seg i sine elegante, fargesprakende høstfarger. Nå faller bladene fra trærne, naturen visner og dør. I naturen går ingenting til spille, alt brukes til hver minste detalj og forvandles til noe nyttig. Når blader og vekster dør, starter en naturlig kompostering. En illeluktende prosess av forråtnelse, gjæring og oppløsning åpner en orgie av fråtsende mikroorganismer, bakterier, makk, larver og åtseldyr som forvandler alt dødt til ny frisk matjord.

Skorpionen har derfor øye for alt som ikke er levedyktig, sykt og falskt og hvordan forvandle det til nytt liv. Det kan være den brutale kirurgen som skjærer vekk det syke, terapeuten som tar en gjennom barndommens traumer eller en Kjell Inge Røkke som kjøper opp halvdøde bedrifter, rasjonaliserer dem og får dem lønnsomme igjen.

Skorpionen går inn for saken med en emosjonell intensitet fordi det ofte handler om liv eller død. Det er ingen kompromisser. Enten er du død eller levende, vinneren tar alt, det er sort eller hvitt og ingen gråtoner. Skorpioner er lidenskapelige av natur, de er maktbevisste, og det mest nærliggende for å tilfredsstille deres emosjonelle intensitet er sex. De lærer seg tidlig kunsten å forføre og spinner et edderkoppnett som fanger de fleste.

Deres prosjekt er å forvandle partneren, mens de egentlig bør begynne med seg selv. De har stort potensial for selvinnsikt fordi de trenger dypt når de finner sin lidenskap. Skorpionens oppgave er å forvandle det negative til det positive. Det går ikke alltid slik, og da retter Skorpionen giften mot andre og/eller seg selv. De kan da bli destruktive, kyniske, dominerende og ondskapsfulle.

Skorpionen er et fast vanntegn styrt av Mars. Både Væren og Skorpionen er styrt av krigsplaneten Mars. Væren er som hæren og Skorpionen som marinen. Her foregår krigen over eller under vann. Den er mer skjult, foregår bak kulissene, og følelser er dens våpen.

 

De universelle tegnene

SKYTTEN er den siste fasen av høsten. Mens denne refleksjonsfasen i Skorpionen utspiller seg mer på det psykologiske plan med et dypdykk ned i psykens aller mørkeste kjellerrom, løftes blikket i Skytten til det universelle plan for en større filosofisk og åndelig orientering. Skytter er utstyrt med en ekspansjonstrang til å gå ut over sine grenser. De er ikke fornøyd med kunnskap, de vil ha visdom. De vil reise og legge verden under sine føtter. De trekkes mot naturen og dras mot fjelltoppene fordi der får de utsyn, overblikk og kan tenke klart. De elsker den rene fjelluften og stillheten, fri fra bylarm, eksos og det kollektive tankefeltet av stress, kaos og forvirring som ligger som en tung sky over ethvert tettsted. Skytter liker å sette seg høye mål, de stimuleres av den intelligente samtalen.

Store mennesker snakker om ideer, gjennomsnittlige mennesker snakker om hendelser, og små mennesker snakker om mennesker. Skytter hører til den første kategorien. De ser stort på livet, er tolerante, vidsynte og drevet av å finne mening i alt fra hverdagslige sysler til de evige spørsmålene. Det fører dem ofte over i høyere kunnskap, tro, livssyn og spiritualitet. Faren er at de sikter høyere enn de kan nå, overvurderer seg selv og selger skinnet før bjørnen er skutt. Det kan gjøre dem desillusjonert, og flammen av entusiasme og optimisme kan drukne på nærmeste bar.

Skytten er et utadvendt, bevegelig ildtegn styrt av Jupiter. Det er lett å se hvor ekspansjonstrangen kommer fra, og Skytten kanaliserer denne ut i store mål og livsappetitt for en evig globetrotter så vel i reiselivet som i kunnskapens verden.

 

STEINBUKKEN starter en fase hvor det modne mennesket tar med seg kunnskapene og erfaringene fra de foregående tegnene og påtar seg foreldreansvaret med å skape et samfunn. Nå begynner vinteren, det er den mørkeste tiden på året, det er bunnen av tunnelen, og nå begynner klatringen oppover mot lyset.

Steinbukken har denne streberkraften i seg, evnen til å jobbe og en ryggmargsrefleks som sier at ingen lunsj er gratis. Det gjør at de er født voksne, lærer seg raskt å ta ansvar og havner ofte i lederposisjoner og blir samfunnsstøtter andre kan lene seg på. Noen må jobbe for at andre skal kunne gå på trygd. Steinbukker er ambisiøse, målrettede, utholdende, stabile, ansvarlige og vet å sette tæring etter næring. De kan derfor glemme å ta seg tid til familien, fortape seg i viktige prosjekter og tilsidesette egne behov. De kan bli rigide, humørløse, dominerende, arrogante, hovmodige, konservative og for opptatt av livets alvor hvis de mister grepet.

Steinbukken er et utadvendt jordtegn styrt av Saturn. Det blir ikke mer solid enn dette med tungvekteren Saturn i et jordtegn. Saturn er undervurdert fordi Saturn belønner den som tar ansvar og utviser viljestyrke og selvdisiplin.

 

VANNMANNEN representerer den neste fasen av samfunnsbygging. Steinbukken sørget for struktur, grunnmur, fundament og reisverk. Vannmannen skal fylle det med innhold. Til det trengs intelligens, ideer og et perspektiv ut over det personlige. Dette er Vannmannens fødselsgaver, og de kanaliserer dem ut i samfunnsengasjement, humanisme og sans for nye og originale ideer. De har særlig talent for helhetstenkning og foretrekker fugleperspektivet framfor å fordype seg i detaljene. Vannmannen er følgelig original og foretrekker outsiderrollen om valget står mellom den og A4-tilværelsen.

De tenker klart og elsker teknologi og alt som kan bringe verden framover. De kan dog bli sta, rigide og konservative og ender likevel med de gamle løsningene. Radikal i tenkning, konservativ i praksis. Deres godt utviklede fellesskapsorientering kan likevel få dem til å miste enkeltpersonen av syne. De kan ha mange bekjente, men ingen riktige venner. For Vannmannen er det en utfordring å ha én slik relasjon, en bestevenn eller livspartner.

Vannmannen er et utadvendt, fast lufttegn styrt av Saturn. Moderne astrologer har gitt Uranus herskerskap over Vannmannen på grunn av originalitet, radikalisme og det revolusjonære sinnelaget. De fleste revolusjoner inspirert nettopp av Vannmannens humanistiske idealer har endt med diktatur. Denne brutale siden er lettere å se i lys av Saturn enn Uranus. Bortsett fra det viser Saturn i Vannmannen også mange av denne planetens lyse sider av strukturert tenkning, originalitet og intelligens.

 

FISKENE er det siste tegnet i Zodiaken. Det er vinterens siste fase hvor snøen og isen endelig smelter og renner ut i havet. Alt gjøres klart for at nytt liv kan spire fram, og naturen foretar en siste renselse av alt det gamle. På det indre plan når refleksjonsprosessen det siste stadiet, med samling av trådene, syntese, integrering, fullbyrdelse og på det høyeste plan sjelens opplysning og selvrealisering. Fiskene kan forvirres i oppgaven med å skulle romme alt dette. De må lære å leve med at det ikke finnes faste eller ferdige svar på livets store mysterier. Dette gjør dem identitetssøkende og på jakt etter faste holdepunkter og fast grunn under føttene.

De er poetisk anlagt, intuitive, kunstneriske, medfølende og mystiske. De dras mot havet og mot det ukjente. Utfordringen er å utnytte denne åpningen til høyere bevissthet på konstruktive måter i form av selvinnsikt, kunst og evnen til å skape syntese og helhetlig forståelse. Hvis ikke kan Fiskene drukne seg i rus og selvmedlidenhet, føle seg misforstått og gjerne innta offer- eller martyrrollen om det går riktig ille.

Fiskene er et innadvendt vanntegn styrt av Jupiter. Det er greit nok å la Neptun herske over Fiskene slik moderne astrologer gjør. Det får fram de mystiske og overjordiske egenskapene i dette tegnet, men begrenser forståelsen av Jupiter, som blir langt mer interessant når den også får utfolde seg i et vanntegn.

 

Universets intelligens

Zodiaken rommer en dyp kunnskap. Å studere den i alle sine varianter tar aldri slutt. Her er anlagt én vinkling ut av mange for å få fram at stjernetegnene ikke bare er enkeltstående og isolerte psykologiske typer, men inngår i en større prosess av utvikling. Astrologi er ikke bare en psykologisk modell, men også en kosmologi. Studiet av Zodiaken er essensen av astrologi. Det er som skalaen for en musiker eller fargene for en billedkunstner.

Studiet av astrologi burde begynne med Zodiaken. Vi har i Mediums astrologiskole likevel valgt en annen rute og begynt med elementer, kvaliteter og planeter. Stjernetegnene blir da en funksjon av element, kvalitet og herskende planet. Det er pedagogisk og gir noen knagger å feste stjernetegnene på. Det er likevel viktig å se Zodiaken som en egen prosess av utvikling og transformasjon. Zodiaken er universets intelligens i aksjon.

 

To typer Zodiak

Alle kulturer har ulike astrologiske systemer. Vestlig astrologi er kun én variant av flere. Det er i hovedsak to typer Zodiak, en fysisk og en symbolsk.

Den fysiske Zodiaken er et belte av stjernebilder som omgir hele solsystemet. De er fysiske ved at de består av fiksstjerner. Det er likevel oppdiktede bilder slik vi forestiller oss Karlsvognen, Orion, Slangen og andre ved å forbinde ulike stjerner og ved fantasiens hjelp får dem til å ligne ulike bilder. De astrologiske stjernebildene er ulike i størrelse, og det er 13 av dem og ikke bare 12. Det gjør denne form for Zodiak litt mer komplisert å forholde seg til. Den kalles den sideriske Zodiaken og benyttes i indisk astrologi, antroposofisk astrologi og enkelte mer spirituelt orienterte astrologiske systemer.

Den andre Zodiaken er en symbolsk inndeling av Jordens bane rundt Solen, også kalt ekliptikken. Denne sirkelen på 360 grader inndeles i 12 like store deler på 30 grader hver, som utgjør hvert sitt stjernetegn. Dette systemet er minst 2500 år gammelt og er det som brukes i vestlig astrologi. Logikken er ikke umiddelbart innlysende, og gjør astrologien til en form for numerologisk system basert på ulike matematiske varianter av 360 grader, eller som Dane Rudhyar uttrykte det: «Astrologi er livets algebra.

Den sideriske Zodiaken basert på stjernebilder brukes ikke i vestlig astrologi.

 

Kritikk bak mål

For 2500 år siden var disse to Zodiakene sammenfallende, hvor begge startet i Værens tegn. Den symbolske Zodiaken må imidlertid justeres hvert år. Denne justeringen fører til at disse to Zodiakene sklir fra hverandre. For tiden er det 24 graders forskjell mellom den sideriske og den tropiske Zodiaken.

Det gjør at mange er født i «feil stjernetegn». Det vil si hvis de er Tvilling i vestlig astrologi, kan de være Tyr i indisk astrologi. Dette gjør kritikere av astrologi et stort poeng ut av, men avslører med det kun sin egen uvitenhet. Å blande systemene fører like galt av sted som å ha både venstre- og høyrekjøring i trafikken samtidig. Begge systemene fungerer best hver for seg.

Historien om det 13. stjernetegnet føyer seg også til denne sammenblandingen. Mellom eller rettere sagt bak Skorpionen og Skytten i den sideriske Zodiaken finnes et 13. stjernetegn, Slangebæreren. Å inkludere dette i vestlig astrologi basert på den tropiske Zodiaken har ingen relevans.

 

Astrologi er et magisk språk

At det er en sammenheng mellom planetenes posisjoner på stjernehimmelen og personegenskaper, utvikling og livet på jorden som astrologi er basert på, virker ikke umiddelbart innlysende. Det er lett å gi kritikerne rett i at astrologi er bare tull – men det er tull som virker.

Astrologer som Robert Hand mener at astrologi snarere er et språk til å kommunisere med universets intelligens, mer enn det er en vitenskap. Eller med hans egne ord: «Det aller viktigste prinsippet er at universet oppfører seg som om det er et levende vesen. Det snakker til oss! Som med all kommunikasjon mellom bevisste vesener, er språket en avtale eller overenskomst mellom begge parter. Universet snakker til oss på alle mulige måter, og planetene er en av flere muligheter. Det er en lang rekke språk universet bruker til å snakke til oss med. Men når jeg sier dette, mener jeg ikke det fysiske universet, men jeg snakker om verdens sjel.»

Astrologi forholder seg til at livet i sin essens er magisk, hvor magi er evnen til å skape og påvirke verden gjennom tanker, forestillinger og vilje. Et magisk språk er følgelig det som skal til for å forstå en magisk verden. Astrologi fortsetter der vitenskapen slutter.

 

Spørsmål:

1) Hvilke stjernetegn innleder de fire årstidene, og hvilken kvalitet tilhører de?

2) Hvilke tegn er primitive, sosiale og universelle, og hvorfor?

3) Hvilke to stjernetegn hersker Mars over?

4) Hvilket stjernetegn er opptatt av å finne mening i tilværelsen?

5) Hvilket stjernetegn er knyttet til ego?

6) I hvilket stjernetegn kan man si at mennesket kommer inn i verden?

7) Hvilket stjernetegn er særlig knyttet til helse – og hvorfor?

8) Hva er likhetene og forskjellene mellom Tvillingene og Skytten?

9) Hvilket stjernetegn starter i den mørkeste tiden av året?

10) Hva er Steinbukkens sterke og svake sider?

11) Hvilket stjernetegn er knyttet til helhetstenkning?

12) Hvilken planet hersker over Vannmannen?

13) Hva er forskjellen på den tropiske og sideriske Zodiaken?

14) Hva slags type Zodiak brukes i vestlig astrologi?

15) Hva er ekliptikken?

16) Hva er magi?

 

Mediums astrologiskole

Mediums astrologiskole er en enkel innføring i astrologiens ABC. Astrologi er faktisk mye lettere enn sitt rykte. Det er systematisk, fornuftig og enkelt. I hele 2014 tar vi for hver måned et trinn opp inn i astrologiens fascinerende verden. Astrologi er ikke om stjerner og planeter ute i verdensrommet. Astrologi er først og fremst psykologi. Det er en dyp visdom om deg selv, dine medmennesker, samfunnet, tiden og livet i sin helhet. Lykke til!

 

Facebook Comments Box

Kort om oss

Velkommen til nettsidene for magasinet Medium. MittMedium.no er stedet hvor du får lese spennende artikler som vedrører spiritualitet, astrologi og helse, og hvor alternativt interesserte kan møtes.

facebook twitter Rss

Her finner du oss!

Kontaktinformasjon

SanaVia AS
Hoffsveien 1A
0275 Oslo, Norway

Tlf.: 46 00 48 00
post@mediumforlag.no

Abonnementsservice: 
medium@aboservice.no
Tlf.: 815 50 045

Annonser: 
Heidi Ring
heidi@mediumforlag.no
Tlf.: 46 00 46 51

Facebook-siden 
Facebook-gruppen