Horoskopets indre dynamikk - astrologiskolen del 1 av 12

Elvis Presleys horoskop.

I denne astrologiskolen vil du lære astrologiens ABC trinn for trinn. Astrologi er faktisk mye lettere enn sitt rykte. Det er systematisk, fornuftig og enkelt. I tillegg er det et helhetlig system. Du trenger ikke kunne alt for å bruke og ha glede av astrologi, men for hver leksjon vil du forstå og kunne bruke stadig mer av dine kunnskaper. Vi begynner med det enkle, og vil i løpet av året gjøre deg i stand til å tolke ditt eget og andres horoskop.

 

Tekst og foto: Christian Paaske
 

1. leksjon: Et vakkert arrangement: polariteter, elementer og kvaliteter

 

Sfinksens gåte

«Hva er det som først går på fire, så på to og så på tre?» Spørsmålet var i det gamle Egypt del av opptaksprøvene til dem som ville la seg innvie i pyramidene og i de egyptiske mysterieskolenes hemmeligheter. La det også være inngangsporten til Mediums astrologiskole, fordi spørsmålet inneholder en magisk formel som faktisk hele astrologien hviler på.

Klarer du å løse denne gåten før du leser videre...?

Ikke juks, tenk deg om – ta en pause. «Hva er det som først går på fire, så på to, så på tre og nå i vår tid på fire igjen?»

Svaret er mennesket. I tidlig barndom krabber vi på alle fire, det meste av livet på to ben, i alderdommen med stokk og så til slutt med rullator.

Den dypere symbolikken er imidlertid tallene 2, 4 og 3. Det henviser til to polariteter, fire elementer og tre kvaliteter. Tre ganger fire gir 12 stjernetegn, og tre pluss fire gir 7 opprinnelige planeter i solsystemet. Dette er grunnmuren i det astrologiske systemet og en nøkkel til å forstå stjernetegnenes indre oppbygning og planetenes innbyrdes forhold.

Astrologi er livets algebra.

- Dane Rudhyar

 

Tegn og symboler

Astrologi er et språk. I motsetning til talespråk hvor bokstavene er tegn på konkrete lyder, er astrologi et symbolspråk. Det er en viktig forskjell mellom tegn og symboler, og siden symboler er en så sentral del av astrologien, så la oss ta det med én gang.

Tegn har kun én betydning. Symboler har en ubegrenset betydning. Et hjerte på en dør tolket som et tegn betyr kun én ting, at bak døren er det et toalett. Opprinnelig var det et luftehull på utedoen, og skulle man først lage et hull, var jo et hjerte dekorativt. Det er visst en svensk oppfinnelse. Skulle en imidlertid tolke det samme hjertet som et symbol, vil det kunne bety at dette er et rom hvor en blir forelsket, skriver kjærlighetsbrev, eller kanskje det er et romantisk soverom? Hjerte som et symbol betyr kjærlighet, sympati, lengsel, håp, varme, nærhet, to mennesker i enhet, savn og så videre, i prinsippet med en ubegrenset rekke av betydninger og bilder.

Denne definisjonen av forskjellen mellom tegn og symboler tatt i betraktning er det faktisk feil å snakke om stjernetegn. Dyrekretssymboler eller Zodiak-bilder ville vært riktigere. Dyrekrets er heller ikke helt korrekt, fordi det ikke er alle stjernetegnene som er dyr. De fleste tegnene er dyr, unntatt Tvillingene, Jomfruen og Vannmannen som er mennesker, og Vekten som er en ting. Skytten er litt komplisert fordi den er en kentaur, halvt hest og halvt menneske.

Alt er ikke perfekt i denne verden og heller ikke i astrologien, så vi lar slike spissfindigheter ligge i denne omgang. Vi vil fortsatt bruke stjernetegn, fordi det er innarbeidet og del av den astrologiske dagligtalen.

Lær alfabetet

Det astrologiske «alfabetet» består av 22 symbolske bilder i form av 12 stjernetegn og 10 planeter. For å komme noen vei med astrologi må du kunne dette «alfabetet» på rams. Det må pugges og læres forlengs og baklengs og sitte spikret i hukommelsen, ryggmargen, i hver eneste hjernecelle.

Stjernetegn og planeter skrives med «bokstaver», og disse små bildene må du også kunne like godt. Det er en dypere symbolsk mening knyttet til disse bildene, og når vi reflekterer over dem, snakker de til oss gjennom et universelt språk. Tenk foreløpig ikke på betydningen, men bare lær «alfabetet» av stjernetegn og planeter.

Lær de 12 stjernetegnene i deres naturlige rekkefølge, deres polariteter, elementer og kvaliteter. Lær også tegn- og planetsymbolene slik at du allerede nå kan begynne å lese et horoskop.

Polariteter

Det meste av mytologi, religion og esoterisk visdom verden over begynner ofte med den grunnleggende erkjennelsen av at livets opprinnelse oppstod når det ene delte seg og ble to. Allerede den første setningen i Bibelen begynner med å konstatere dette når det står: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Eller slik taoisten Lao Tzu uttrykte det i Tao Te-King: «Tao er opphav til det ene, det ene er opphav til de to, de to er opphav til de tre, og de tre er opphav til de ti tusen ting

Det symbolske bildet for kristendommens del er korset, hvor den vertikale linjen er «himmelen» som den skapende, maskuline kraften, og den horisontale delen er «jorden» som den mottakende, feminine kraften. Livet oppstår i dansen mellom disse to skapende prinsippene.
Kristendommen kan virke noe statisk og firkantet, og disse prinsippene er mer dynamisk uttrykt i taoismens yin–yang-tegn. Her kommer motsetningenes dans til fulle til uttrykk i krefter som kontinuerlig går over i hverandre. Det er dog vanskelig å toppe hinduismens versjon av denne polariteten symbolisert med en shiva-lingam. Dette symbolet av det kvinnelige og mannlige kjønnsorganet i seksuelt aktiv tilstand er like hellig som det kristne korset og befinner seg på alteret i de fleste hindutempler.

Her er stoff til ettertanke om hvordan livet består av motsetninger, og hvordan alt er en kontinuerlig bevegelse av forandring. Natt og dag, årstidenes forandringer, planetenes kontinuerlige bevegelser rundt solen og solsystemets bevegelse gjennom Melkeveigalaksen. Det er ikke slik at solen står stille, den beveger seg i den svimlende hastighet av 180 km per sekund, og så følger vi og resten av planetene med. En skulle tro at en runde rundt galaksen i denne farten skulle gå forholdsvis raskt, men faktisk tar ett slikt omløp 240 millioner år!

Polaritet og motsetninger finnes også i de aller minste deler. Atomenes oppbygning av protonkjerner og elektroner som svirrer omkring ligner på små solsystemer i miniatyr. Pusten er motsetningen mellom innpust og utpust, mellom spenning og avspenning. På samme måte består hjertets pulsslag av sammentrekning og utvidelse. Livet selv er alt som skjer mellom fødsel og død. Det er polariteter mellom kulde og varme, tungt og lett, mykt og hardt, animalsk og vegetabilsk, stort og lite, feminint og maskulint, og slik kan vi fortsette å observere hvordan alt er i et dynamisk i forhold til hverandre av utvidende og sammentrekkende, av feminine og maskuline krefter.

Den praktiske anvendelsen av dette i astrologien består i det finnes innadvendte og utadvendte stjernetegn, eller feminine og maskuline tegn.

Maskuline tegn: Feminine tegn:
Væren Tyren
Tvillingene Krepsen
Løven Jomfruen
Vekten Skorpionen
Skytten Steinbukken
Vannmannen Fiskene

Maskuline tegn er utadvendte, uttrykksfulle, fremtidsorienterte og optimistiske.

Feminine tegn er innadvendte, reflekterende, fortidsorienterte og pessimistiske.

Bildetekst: Elvis Presleys horoskop, født 8. januar 1935, kl. 4.35, Tupelo, Mississippi, USA.

Begynn å tolke horoskoper nå
 
Allerede med denne kunnskapen kan du begynne på din første tolkning. La oss se på horoskopet til Elvis Presley (t.h).

Var han en innadvendt eller utadvendt person? Metoden er enkel, det er bare å telle planetene – hvilke er i innadvendte tegn, og hvilke er i utadvendte? For Elvis’ del er Solen, Månen, Merkur, Venus, Jupiter, Neptun og Pluto alle sammen i innadvendte tegn. Mars, Saturn og Uranus er de eneste i utadvendte tegn.

Kanskje dette er en overraskende konklusjon om en person med et liv i rampelyset. Elvis hadde sine mørke sider. Det er tydelig at scenelivet kostet, og at han hadde behov for tilbaketrekning og var langt mer reservert enn hva man kanskje legger merke til før en har sett horoskopet. Se på flere horoskoper på denne måten, ditt eget, nære venners og berømte personers.

Utregninger av horoskoper er i dag ikke lenger unna enn et par tastetrykk. Før datamaskinene gjorde sitt inntog, var det en omstendelig prosess å regne ut et horoskop. Det tok omtrent en time, og horoskopet ble tegnet for hånd. I dag tar det et par sekunder.

Gå til www.astro.com, her tilbys det gratis horoskopoppsett, og det er et godt sted å begynne før du eventuelt kjøper ditt eget astrologiske dataprogram.

Over til høyre er Elvis Presleys horoskop, født 8. januar 1935, kl. 4.35, Tupelo, Mississippi, USA.

Elementer

Stjernetegnene er utenom å være inndelt i maskuline og feminine tegn også inndelt i de fire elementene ild, jord, luft og vann. Ild og luft er utadvendte og maskuline. Jord og vann er innadvendte og feminine. Hvert av elementene danner «familier» med tre stjernetegn i hvert element:

Ild: Væren, Løven og Skytten

Jord: Tyren, Jomfruen og Steinbukken

Luft: Tvillingene, Vekten og Vannmannen

Vann: Krepsen, Skorpionen og Fiskene

 

Ild

Personer med mye ild er ofte entusiastiske, selvantennelige, har lett for å ta initiativ og inspirere andre til å komme i gang. De er ofte kreative, impulsive, utadvendte og direkte i sine uttrykk. De kan være ledere, viljesterke, dominerende, demonstrative og selvsentrerte. Ildpersoner fungerer best om dagen, når det er lyst, og har en tendens til «å slokne» når det blir mørkt, fordi de bruker det meste av energien sin i løpet av dagen. De kan også bli utbrent, drive rovdrift på seg selv og klarer ikke å sette grenser hvis ilden som en skogbrann kommer ut av kontroll.

Paracelsus, middelalderlegen som Jung betraktet som forløperen til moderne psykologi, tilla temperamenter til elementene, og ildelementet er det koleriske temperamentet, livlig, intenst, hissig, impulsivt og aktivt.

Jord

Personer dominert av jordelementet er praktiske, tålmodige, pålitelige, disiplinerte, arbeidsomme og utholdende. Det er som den stabilt arbeidende bonden som står opp med solen for å melke kuene og følger naturen og årstidenes rytmer. Han har ikke sans for lettvinte løsninger, og er vant til at ting tar tid. Det melankolske temperamentet til denne typen kan også gi en viss porsjon pessimisme, forsiktighet og konservatisme. De er trygghetsorienterte, og særlig gjennom alt som er fast, stabilt og varig, som avtaler, orden, konvensjoner, tradisjoner, eiendom og materielle goder.

Men de vet også å nyte og verdsette livets mange gleder – så de er sanselige, nyter et varmt bad, en sommerdag i hengekøyen, god mat, elskov, skjønnhet og nærhet til naturen.

Luft

Personer med mye luft er kommuniserende, livlige, mentale, nysgjerrige og lar seg lett rive med og inspirere av tanker og ideer. De kan være objektive, klarttenkende, analyserende, prinsippfaste og ha perspektiv og overblikk. Det er det sangvinske temperamentet, som er flyktig, optimistisk, lekende, humoristisk og tar lett på det meste. Overfladiskhet, ustabilitet og rastløshet er en fare, og de kan vippes av pinnen av det minste vindpust.

De er kunnskapstørste, har et behov for å forstå og formidle sine innsikter og erfaringer. De er gode lærere, organisatorer og tenkere, og har talent for formidling og koordinering av informasjon. Massemedia, datateknologi, internett, mobiltelefoner og informasjonssamfunnet er preget av luftelementet. Gjennom internett, fjernsyn og informasjonsstrømmen som blåser som en frisk bris gjennom de fleste stuer, knytter vi kontakt med hele verden. Paradoksalt nok isolerer vi oss i vår egen tankeverden, abonnerer på vår egen virkelighet og får følelsen av å ha venner og være godt likt på Facebook.
 

Vann

Personer dominert av vann er den flegmatiske typen som følger med strømmen av følelser, stemninger og behov. De er ofte sensitive, intuitive og kan ha helbredende evner. Enkelte har en åpen linje til den astrale verden og tilgang på ulike clairvoyante evner som sanndrømming, synskhet eller tankeoverføring. Som regel er de i kontakt med sin underbevissthet, så drømmer, visjoner og indre impulser er viktigere enn å tenke logisk.

De kan være medfølende, emosjonelt engasjerte og søker den store kjærligheten. Men dårlig håndtert kan bekymring, avhengighet, frykt, nervøsitet og angst bli en bakside mange må slite med. På grunn av den store følsomheten og fordi fallhøyden ned til den dype kjelleren av depresjon, tungsinn og viljeløshet er stor, er det viktig for vannpersonen å forsvare seg. De kan ha behov for et privatliv hvor de kan trekke seg tilbake og være i fred. De kan bli hemmelighetsfulle, manipulerende og intrigemakere som arbeider i kulissene for å nå sine mål. De er lidenskapelige, subtile og søker dybde.

Alle overganger i livet er knyttet til vann. Befruktning og fødsel skjer i dette elementet, og både giftemål og død rører oss til tårer. Følelsene forbinder, helbreder og renser. Det er som vannet som trenger gjennom alt. Havet sliper vekk fjellet og demningen brister når presset blir stort nok.

Litt mer tolkning

Det ligger mye god basisastrologi i å tolke dominans av elementer, fravær av elementer eller balanse mellom elementene. Et dominerende element vil som regel føre til at andre elementer kommer i underskudd.

Før det trente øye kan se elementdominans bare ved observere horoskopet, kan det være greit å bruke en metode. Gi hver planet poeng:
2 poeng for Sol og Måne.
1 poeng for Merkur, Mars, Venus, Jupiter og Saturn.

Ikke gi poeng til Uranus, Neptun og Pluto, men hold dem utenfor i denne sammenhengen. Disse tre ytterste planetene har i liten grad innflytelse på den enkeltes personlighet, og kan derfor utelates.

Dette vil gi Elvis følgende poengsum: Ild: 0, jord: 4, luft: 2, vann: 3.

Han er hovedsakelig dominert av jord og vann, med et underskudd på ild. Dette viser mer i detalj de innadvendte sidene ved hans personlighet. Som kjent druknet han sine følelser i mat, den kanskje mest tydelige kombinasjonen av vann og jord. En person som mangler ild, kan ha vanskeligheter med å ta initiativ, ha entusiasme og omsette sine ideer til handling. Det kan medføre en del treghet hvor en sitter fast i gamle mønstre og mangler drivkraft til forandring.

Kvalitetene
 
Selv om dette er mye informasjon på en gang, hold likevel ut, fordi det er enda en dimensjon som er viktig for å gjøre bildet komplett. Stjernetegnene deles utenom to polariteter og fire elementer også inn i tre kvaliteter: kardinal, fast og bevegelig. De består av tre «familier» med fire stjernetegn. Legg merke til den viktige detaljen at i alle kvalitetene er det ett tegn fra hvert element. Likedan i elementene er det tre tegn i hvert element, med ett tegn av hver av kvalitetene.
 

Kardinal: Væren, Krepsen, Vekten og Steinbukken

Fast: Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmannen

Bevegelig: Tvillingene, Jomfruen, Skytten og Fiskene

Kvalitetene er også delvis selvforklarende. Den kardinale kvaliteten er forbundet med initiativ, styring, ledelse og handlekraft. Den kardinale personen tar styringen og kontrollen innenfor det elementet den kardinale energien tilhører.

Den faste kvaliteten er knyttet til stabilitet, trygghet, utholdenhet og verdier. Den holder nettopp fast, sparer pengene, har fokus på målsettinger og retning. Den gir seg ikke, men holder ut.

Bevegelig er en kraft som søker harmoni og forening gjennom forandring, fleksibilitet og utveksling av kunnskap og informasjon. Personer med bevegelig kvalitet er rastløse, sosialt omgjengelige, trenger forandring og frykter stagnasjon og å bli for statisk.

Kvalitetene hører til naturens syklus av forandring. Hver av de fire årstidene innledes med ett av kardinaltegnene. Væren om våren, Krepsen om sommeren, Vekten om høsten og Steinbukken om vinteren. Videre er hver årstid inndelt i tre faser, en kardinal, fast og bevegelig periode. Våren melder sin ankomst som en tid av forandring, store skift skjer i naturen, planter våkner til liv og løvtrærne springer ut. Landskapet forvandles til et lysegrønt teppe av liv og håp. Så følger en mer stabil periode hvor naturen kan spire og gro, og til slutt går våren i oppløsning og beveger seg over i neste årstid.

Her er neste leksjon av astrologiskolen: Sol og måne - et speilbilde av oss selv 

Kvalitetene i horoskopet

Her følger vi samme fremgangsmåte for å undersøke om en person er dominert av en av de tre kvalitetene, om noen er i underskudd, eller om det er balanse mellom dem. Vi kan bruke samme poengformel og fortsatt Elvis’ horoskop.
Kardinal: 5, fast: 2, bevegelig: 2.

Dette får fram at Elvis har en sterk kardinal kvalitet i jordtegn spesielt og litt i lufttegn. Han var tross alt kongen av rock’n’roll, og hvor «rock» nettopp betyr stein. Han var en inspirator for nye impulser og en ledestjerne i sin musikksjanger.

Den naturlige Zodiaken med aspektene mellom ildtegn og kardinaltegn som eksempel. 

Et vakkert arrangement

Ved å observere den naturlige Zodiaken som starter med Væren og slutter med Fiskene, kommer det for dagen en vakker symmetri og en matematisk orden. Begynn med Væren og legg merke til at annethvert stjernetegn er maskulint og feminint. Videre følger elementene i rekkefølgen ild, jord, luft og vann gjennom alle tegnene. Og med den samme taktfaste orden for kvalitetene.

Denne innbyrdes orden skaper matematiske forhold mellom stjernetegnene. Mellom tegn i samme element er det en vinkel, bueavstand eller aspekt på 120 grader, som danner en likesidet trekant i horoskopet. Mellom tegn i samme kvalitet er det 90 grader, og det danner en firkant. Dette vil siden bli viktig for å forstå det innbyrdes forholdet mellom stjernetegn og planeter, men la oss foreløpig undre oss over denne fascinerende orden. Kosmos er et ord som vi blant annet finner i ordet kosmetikk. Det er gresk og betyr et vakkert arrangement.

Se kunstverket Nattverden av Leonardo da Vinci under. Legg merke til hvordan disiplene er plassert i fire grupper av tre, tilsvarende inndelingen av stjernetegnene i fire elementer. Den dypere symbolikken i dette bildet er at Jesus symboliserer Solen, og de 12 disiplene hvert av stjernetegnene.

Spørsmål om polariteter, elementer og kvaliteter 

1) Nevn noen eksempler på polaritet.

2) Hvilke elementer er knyttet til henholdsvis kolerisk, sangvinsk, flegmatisk og melankolsk temperament?

3) Hva er den naturlige Zodiaken?

4) Hva er forskjellen på tegn og symbol?

5) Hvor mange «bokstaver» er det i det astrologiske «alfabetet»?

6) Hvilke elementer er feminine og innadvendte?

7) Hvilke stjernetegn er dyr?

8) Beskriv kort de fire elementene, med et par stikkord på hver.

9) Hvilke stjernetegn hører til hvert element?

10) Hvilke stjernetegn hører til hver kvalitet?

11) Beskriv kort de tre kvalitetene, med et par stikkord på hver.

12) Hvilken kvalitet er knyttet til verdier?

13) Tegn symbolene på de 12 stjernetegnene.

14) Tegn symbolene på de 10 planetene

15) Tegn et horoskop basert på den naturlige Zodiaken, med tegn, polaritet, elementer og kvaliteter, og tegn opp aspektene mellom tegn i samme element og i samme kvalitet. Bruk gjerne farger.
Ildtegn: rød
Jordtegn: grønn
Lufttegn: gul
Vanntegn: blå
Aspektene mellom tegn i samme element: rød
Aspektene mellom tegn i samme kvalitet: blå

16) Lag en analyse av ditt eget horoskop. Bruk 2 poeng for Sol og Måne, og 1 poeng for Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn. (Kjenner du Ascendanten, gi gjerne også den et poeng.) Finn ut din egen poengsum og se om du er balansert mellom polariteter, elementer og kvaliteter, eller om det er over- eller underrepresentasjon. Og hva betyr det?

Astrologiskolen del 2: Sol og måne - et speilbilde av oss selv 
Astrologiskolen del 3: Planetene: Bli kjent med alle sidene av deg selv
Astrologiskolen del 4: Finn din livsoppgave gjennom stjernetegnene

 

Facebook Comments Box

Kort om oss

Velkommen til nettsidene for magasinet Medium. MittMedium.no er stedet hvor du får lese spennende artikler som vedrører spiritualitet, astrologi og helse, og hvor alternativt interesserte kan møtes.

facebook twitter Rss

Her finner du oss!

Kontaktinformasjon

SanaVia AS
Hoffsveien 1A
0275 Oslo, Norway

Tlf.: 46 00 48 00
post@mediumforlag.no

Abonnementsservice: 
medium@aboservice.no
Tlf.: 815 50 045

Annonser: 
Heidi Ring
heidi@mediumforlag.no
Tlf.: 46 00 46 51

Facebook-siden 
Facebook-gruppen